fbpx

Zelftests

Ontdek of een patroon op jou van toepassing is

Herken jij jezelf in de kenmerken die de perfectionist wordt toegeschreven? Of herken jij je in het patroon van de pleaser? Voor twee van de huidige True Self Academy trainingen bieden we de mogelijkheid om vooraf te onderzoeken of het patroon waar  de training over gaat op jou van toepassing is. Hiervoor staan op de zelftest pagina’s een aantal kenmerkende stellingen die gelden voor het betreffende patroon. Kijk of jij jezelf herkent in die stellingen.

Herkennen, niet labelen

De zelftesten van de True Self Academy zijn niet ingericht als een digitaal diagnose-instrument. We zijn een beetje huiverig voor veel van de bestaande testen. Ze kunnen leiden tot een semi-wetenschappelijke eendimensionale diagnose. Een label. Wij denken juist dat het goed is om minder beperkende labels te hebben in plaats van meer. Wel is het voor je ontwikkelingspad belangrijk dat je neigingen of patronen die bij jou aanwezig zijn kunt herkennen en erkennen. Vanuit de herkenning kun je voor jezelf tot een ontwikkelingsdoel komen.

Meer dan een label

Een patroon kan een onderdeel zijn van jouw unieke totale constitutie. Een neiging tot bijvoorbeeld perfectionisme zal zich bij jou net even anders manifesteren dan bij iemand anders. Bij jou heeft het jouw specifieke achtergrond en hangt het samen met jouw specifieke andere kenmerken. Daarom zijn de meeste True Self Academy oefeningen persoonlijk en ervaringsgericht. Laat je niet stereotyperen in een diagnose. Je bent meer dan een label!

Momentopname

Of je de neiging hebt tot perfectionisme, vastzit in een ongezonde gewoonte of je herkent in please-gedrag, belangrijk is om je te realiseren dat het een aspect van jou is, waar je je op een bepaald moment in kunt herkennen. Alles wat je in jezelf kunt waarnemen is dynamisch. Spijker jezelf niet vast in een waarneming, typering of diagnose. Je komt ergens vandaan en je gaat ergens naar toe.

Veranderen of je ertoe verhouden

Als datgene wat je waarneemt je beperkt of pijn doet, wil je daarvan af. Soms kun je het veranderen, soms moet je je ertoe (leren) verhouden.

Positief tegemoet treden

Het is belangrijk om datgene wat je als belemmerend herkent, liefdevol tegemoet te treden. Alles mag er zijn. Sommige patronen worden als scheldwoord gebruikt: ‘narcist!’, ‘verslaafde!’ of ‘autist!’ zijn daar voorbeelden van. Andere typeringen als hoog sensitief, bescheiden of ambitieus, hebben juist een positieve bijklank. In alle gevallen begint het met het herkennen en erkennen van het patroon en het vervolgens positief tegemoet te treden.

Lees meer

Ben jij overmatig perfectionistisch?

Kijk of je jezelf herkent als overmatig perfectionistisch

Perfectionisme kan je veel brengen. Hard werken en gericht zijn op het leveren van kwalitatief werk, wordt breed gewaardeerd. Maar hoge eisen aan jezelf stellen, heeft ook een schaduwkant. Perfectionisten ervaren een voortdurende druk en kunnen zich moeilijk ontspannen, soms zelf met burn-out tot gevolg.

Doe de test >

Heb jij bovenmatige neiging tot pleasen? 

Kijk of je jezelf herkent in overmatig please gedrag

Behulpzaamheid en vriendelijkheid zijn gewaardeerde eigenschappen. Maar als je jezelf afhankelijk maakt van de goedkeuring van anderen, kan het zijn dat je in een patroon zit waarbij je jezelf (en ander) te kort doet. Bij overmatige please-gedrag cijfer jezelf weg, laat je over je grenzen gaan en breng je jezelf niet echt in.

Doe de test >
Godfree
"Uh-Huh... ben jij een label of heb jij een label?"

“Hoe meer ik weet, hoe minder in begrijp!”