fbpx

Wie ben ik echt?

Persoonlijk ontwikkeling van Onvrije-Zelf (ego) naar je Ware-Zelf

Doe je wat je wilt en wil je wat je doet? Je hebt een keuze gemaakt voor een huis, een partner of een baan, maar denkt: ‘Wil ik dit eigenlijk wel?’ Je voelt onvrede met wat je doet, maar weet ook niet wat je anders zou willen. Of je doet dingen waarvan je weet dat die niet voedend voor je zijn, maar je hebt geen idee hoe je je van deze patronen kunt bevrijden.
Je wilt leven vanuit de verbinding met wie je écht bent en je wilt je vrij voelen om te doen wat je écht wilt. Maar wie ben je echt?
Onderzoek hoe je los kunt komen van je Ego, het Onvrije-Zelf perspectief en vanuit het Ware-Zelf perspectief kunt gaan leven. Een zelf-perspectief is de wijze waarop je jezelf en de wereld om je heen ervaart. Zie ook: persoonlijke ontwikkeling trainingen.


Persoonlijke ontwikkeling

Zelf-modellering

Met het opgroeien reageer je op de wereld om je heen om te overleven en te krijgen wat je nodig hebt. Met die reacties modelleer je jezelf. Dit is grotendeels een automatisch proces. Je verbindt je met overtuigingen en identiteiten vanuit de (onbewuste) veronderstelling dat je daarmee liefde en erkenning krijgt en pijn vermijdt.

Het proces van zelf-modellering begin op peuterleeftijd en bestendigt zich rond je dertigste. Doordat dat proces zich grotendeels automatisch, reactief en onbewust voltrekt, is het zelfperspectief wat daaruit resulteert ‘onvrij’ te noemen. Niet alleen het ontstaan van dit perspectief is onvrij, ook het resultaat maakt je onvrij… onvrij om echt jezelf te zijn. Het Onvrije-Zelf perspectief wordt ook wel Ego of False-Self genoemd.

Vervreemding

Tijdens het proces van zelf-modellering vergroot je bepaalde kenmerken van jezelf en onderdruk je andere. Ook kun je daarbij gedrag adopteren dat eigenlijk helemaal niet bij jou hoort. Bij dat proces kun je de verbinding met wie je in essentie bent, kwijtraken. Naarmate de keuzes die je gedurende het proces maakt, verder af liggen van wie je echt bent en wat er in jou geleefd wil worden, gaat dat steeds meer schuren. Dat kan leiden tot een gevoel van vervreemding.


Thuiskomen in jezelf

Om die vervreemding op te heffen kun je terugkeren naar je Ware-Zelf. ‘Thuis komen’ wordt dit ook genoemd.  Voor dat terugkeren is het nodig de weg naar binnen weer te vinden. Het vergt bewustwording over wat er zich in je beweegt. En het vraagt de moed om in de spiegel te kijken, comfortabele routines te doorbreken en afgewezen aspecten opnieuw te verwelkomen.
Het Onvrije-Zelf zal zichzelf daarbij proberen in stand te houden. Daar is het al een heel leven in geoefend. Enig verzet in jezelf en de wereld om je heen, is daarbij te verwachten:
Don’t rock the boat! Maar de boot heeft wel beweging nodig om terug te kunnen keren in zijn haven.

Kenmerken Onvrije-Zelf en Ware-Zelf

Vanuit het Onvrije-Zelf perspectief ben je naar buiten gericht. Je bent wat je denkt dat anderen in jou zullen waarderen. Je ervaart een voortdurende mate van stress vanuit een angst om door de mand te vallen of niet goed genoeg te zijn. Daarbij is er een discrepantie tussen de verzameling ik-beelden die je omhoog probeert te houden en wie je werkelijk bent.
Vanuit je Ware-Zelf ben je met je essentie verbonden. Je doet spontaan waarvoor je op deze wereld bent. Je leeft je levensbestemming en benut je talenten optimaal. Je bent in balans, verbonden met jezelf en met de wereld om je heen.

Onvrij-Zelf (ego)

verleden & toekomst
geluk buiten jezelf
verbonden met ik-beelden
dualistisch, afgescheiden
anderen verwijten
verkrampte controle
(zelf) manipulerend
innerlijke verdeeldheid, onrust
behoeftig, grijpen & hebben
afhankelijk
reactief handelen
onbewust

 Ware-Zelf

in het nu
geluk in jezelf
verbonden met je essentie
verbonden met alles
verantwoordelijkheid nemen
open bewustzijn
overgave
innerlijke vrede, stilte
overvloed, geven &  ontvangen
zelfstandig
proactief handelen
bewust (er)kennen

Geïnteresseerd?

Ervaar het in de True Self Discovery Training!

True Self Discovery Training >


Drie pijlers van persoonlijke ontwikkeling

Dimensies die je perspectief op jezelf en de wereld bepalen

Zoals het Onvrije-Zelf zich in jaren heeft gevormd, is er ook een proces nodig om de weg terug te vinden naar je Ware-Zelf. Bij de stappen die je daarin kunt zetten, zijn drie dimensies te onderscheiden: identiteitspatronen, innerlijke dialogen en bewustzijnsniveaus. Deze dimensies bepalen gezamenlijk het perspectief van waaruit  jij jezelf en de wereld om je heen ervaart. Ze zijn los van elkaar te beschouwen maar hebben ook voortdurend interactie met elkaar. Als je een stap zet binnen de ene dimensie kan het goed zijn dat er op een andere dimensie ook iets verschuift.

Identiteitspatronen

Een identiteit is datgene waar je mee vereenzelvigd bent en waar je waardering voor hoopt te krijgen. Identiteiten zijn zichtbaar in overtuigingen, uiterlijk en gedrag. Met het verlangen iets te zijn, is er tegelijkertijd weerstand op de tegenpool daarvan. Er zijn drie patronen van waaruit identiteiten zich grotendeels onbewust vormen: conditionering, bescherming en compensatie.

In de ontwikkeling naar je Ware-Zelf neem je afscheid van identiteiten waar jij je niet bij thuis voelt en je damt buitenproportioneel ontwikkelde identiteiten in. Dat geeft de ruimte om afgewezen aspecten weer tot leven te brengen.

Meer >

Interne dialogen

Interne dialogen worden gevormd door allerlei stemmen die zich in jou laten horen. Hierbij zijn de volgende stemmen te onderscheiden: de stem van je Innerlijke Wijze, je Innerlijke Criticus, je Innerlijke Kind, de stem van het Instinct en stem van de Afweer. Van al die stemmen gaan wils-impulsen uit.

Bij het Onvrije-Zelf perspectief wordt de regie vooral genomen door de Innerlijke Criticus en kan het bewustzijn spontaan gekidnapt worden door één van de andere stemmen. In de ontwikkeling naar het Ware-Zelf kun jij de Innerlijke Wijze de regie geven en de andere stemmen een voor jou passende ruimte geven.

Meer >

Bewustzijnsniveaus

Er zijn vijf bewustzijnsniveaus waarmee je je binnen- en de buitenwereld kunt ervaren: het lichamelijke bewustzijnsniveau, het emotionele-, mentale-, intuïtieve- en eenheids-bewustzijnsniveau. Je kunt je bewust of onbewust zijn van ervaringen op elk van deze niveaus. En je kunt je met de ervaringen identificeren of er getuige van zijn.

Vanuit het Onvrije-Zelf perspectief ben je je vooral bewust van mentale- en emotionele ervaringen. In de ontwikkeling naar het Ware-Zelf zal je op elk niveau bewuster en fijngevoeliger gaan waarnemen. Ook kun je vanuit gewaar-zijn, wel of niet gehoor geven aan reactieve impulsen.

Meer >

Godfree
"Persoonlijke ontwikkeling is als een avocado die zijn eigen pit ontdekt."

“Hoe meer ik weet, hoe minder in begrijp!”

Ontvang de nieuwsbrief!

Nee, bedankt!